5 vecí, ktoré skontrolujte pred odovzdaním záverečnej práce

0
433

Úspešne ste dokončili svoju bakalársku alebo diplomovú prácu. Venovali ste jej veľa času, hľadania zdrojov, štúdia. Preto by ste mali dať pozor na pár základných vecí, ktoré treba pred odovzdaním skontrolovať. Na aké veci si dať pozor a na čo sa zamerať?

Pozor na dátum odovzdania záverečnej práce

Dávajte si pozor na všetky dátumy pred štátnou skúškou. Je potrebné odovzdať niekoľko dokumentov na rôzne oddelenia, preto si to poctivo sledujte. Nezabudnite si zistiť, do kedy máte odovzdať vašu záverečnú prácu. V ideálnom prípade sa posnažte o niečo skôr, nikdy neviete, čo sa môže naskytnúť a skomplikovať vám život.

Formátovanie záverečnej práce

Dajte si pozor na formátovanie, pretože môžete stratiť veľa bodov, hoci je práca kvalitne napísaná. Problém môže narobiť aj fakt, že váš školiteľ má inú verziu editoru ako vy a nadpisy vašej práce sa zmenia na iný formát. Ešte raz si skontrolujte požadovanú úpravu záverečnej práce. Potom si napíšte zoznam, čo všetko treba skontrolovať – nadpisy, veľkosť bežného textu, zarovnanie, obsah, čísla strán (nezabudnite, že záverečná práca sa nečísluje od prvej strany). Potom uložte dokument do formátu PDF, aby vaše formáty zostali zachované.

Skontrolujte všetky zdroje

V ideálnom prípade by bolo najlepšie, ak by ste mali zoznam všetkých citácií a ich zdrojov v jednej tabuľke. Ak nemáte, je potrebné prečítať si pred odozdaním celú záverečnú prácu ešte raz a skontrolovať, či máte uvedené všetky zdroje pod čiarou. Ďalej skontrolujte zdroje v zozname použitej literatúry. Pred odovzdaním záverečnej práce nezabudnite na to, že zdroje pod čiarou a v zozname použitej literatúry sa uvádzajú iným spôsobom.

Označenia tabuliek, grafov a ich register

Skontrolujte si, či máte označené všetky grafy a tabuľky správnym spôsobom. Skontrolujte aj veľkosť nadpisov a popisu tohto obsahu.  Ak ste tento obsah prebrali od iných autorov, nezabudnite uviesť zdroj pod čiarou.