5 dôvodov, prečo využívať CRM systém

0
65
5 dôvodov, prečo využívať CRM systém

Pre zvýšenie ziskov sa dajú zrealizovať rôzne kroky. Niektoré spoločnosti sa zamerajú na reklamné kampane, iné vsadia na optimalizáciu nákladov. Jednou z ciest, ako dosiahnuť zvýšenie ziskov a udržať si zákazníkov, je implementácia CRM systému do softvéru spoločnosti. Prečo sa oplatí CRM systém kúpiť a využívať?

1. Zber informácií o zákazníkoch

CRM systém slúži predovšetkým ako databáza, do ktorej sa ukladajú informácie o zákazníkoch. Ide o ich nákupné chovanie, komunikáciu pri nákupe či špeciálne požiadavky. Vďaka  týmto informáciám rýchlo a efektívne zanalyzujete potreby vašich klientov. Po analýze jednoduchšie prispôsobíte služby a produkty predstavám zákazníkov. Pri výbere CRM systému postupujte obozretne a kúpte taký, ktorý umožňuje kompletnú správu. Špičkový CRM systém je aplikácia Qasida CRM, ktorá umožní presné zacielenie na potreby klientov.

2. Všestranné využitie

Aplikáciu Qasida CRM využijete v B2B i B2C sektore. Aktivity s ohľadom na klientov a komunikácia so zákazníkom sú kľúčové pre marketingové stratégie. Ešte viac benefitov z CRM systému získate, keď ho prepojíte s ERP modulmi. Prepojenie účtovníctva či skladu urýchli proces predaja a eliminuje chybovosť pri zadávaní objednávok. Budete sledovať obraty, najpredávanejšie služby a produkty.

3. Prepojenie spoločnosti

Pre úspešný chod spoločnosti je potrebná komunikácia jednotlivých oddelení. CRM aplikácia je strážcom time managementu. Pod plnou kontrolou budete mať telefonickú i emailovú komunikáciu. K dispozícii máte poznámky a tiež upozornenie na stretnutie alebo firemné porady. Evidencia celej činnosti firmy je s pomocou CRM systému zjednodušená. Už žiadne papierové poznámky a stratené firemné dokumenty!

4. Marketingový nástroj

Aplikácia Qasida CRM je pomôckou resp. marketingovým nástrojom. Umožňuje generovať a rozosielať newslettre. Zaznamenáva kontakty so zákazníkmi. Efektívne reaguje na cenovú politiku, sprehľadňuje pozvánky a akcie rozoslané klientom. Bonusy a otvorenú komunikáciu zákazníci zbožňujú a radi sa vracajú k obchodníkovi, ktorý ich motivuje.

5. Šetrenie času

Všetky uvedené body vedú k piatej výhode CRM systému. Zamestnanci sú odbremenení od administratívy, majú po ruke komplexné informácie, ktoré nemusia prácne vyhľadávať a vedia rýchlo reagovať. Šetriť čas znamená šetriť peniaze a vytvárať vyššie zisky.