TOP 5 najdlhších riek Slovenska: Váh, Hron, Ipeľ, Dunaj a Morava

0
31872
Váh rieka

Viete vymenovať najväčšie slovenské rieky? Tých 5 najdlhších určite poznáte. V minulosti boli rieky kľúčové pre stavbu obydlí, boli zdrojom vody, života, zároveň tvorili prekážku, ktorá nútila staviať premostenia. Rieky často tvorili štátne hranice. Preto nie je prekvapením, že aj tie najväčšie rieky hranicami zostali dodnes. Kým jeden breh je slovenský, ten druhý je napríklad maďarský, rakúsky, český, či poľský.

  1. Váh (403 km): Naša najdlhšia rieka vzniká z Bieleho a Čierneho Váhu z vôd západných Vysokých Tatier a z prítokov Oravy a Kysuce. Je dlhá celkovo 403 km
  2. Hron (298 km): Hron je druhá najdlhšia rieka na Slovensku a tiež druhá najväčšia rieka, ktorá preteká len územím Slovenska. Hron sa spomína už v starých rímskych zápiskoch cisára Marca Aurelia, ktorý rieku spomína ako Gran. Vzniká v Nízkych Tatrách a vlieva sa do Dunaja.
  3. Ipeľ (232 km): Pramení vo Veporských vrchoch. Až 140 kilometrov rieky tvorí štátnu hranicu s Maďarskom.
  4. Dunaj (172 km): Naša najhrubšia a najvodnatejšia rieka nie je síce najdlhšia, no má niekoľko “naj”. 172 km je rieka dlhá čisto na Slovensku. Len 22 kilometrov dĺžky Dunaja netvorí štátnu hranicu s inou krajinou a je zároveň čisto na slovenskom území. V zahraničí a u nás celková dĺžka tvorí 2 850 km
  5. Morava (114 km): Rieka Morava tvorí 114 kilometrov dlhý tok, ktorý je zároveň štátnymi hranicami, najskôr s Českou republikou a potom Rakúskom. Vlieva sa do Dunaja priamo pod hradom Devín, v bratislavskej mestskej časti Devín. Miesto, ktoré je významné aj z historického hľadiska.

Foto: Zilina-gallery