Úradný a obyčajný preklad: Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

0
84
Úradný a obyčajný preklad: Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Sú situácie, kedy obyčajný preklad do cudzieho jazyka nestačí a vy sa tak musíte poobzerať po osobe či spoločnosti, ktorá realizuje úradné preklady. Čím sa odlišuje od obyčajného prekladu a kto môže od vás ten úradný vyžiadať sa dozviete v článku.

Čo je to úradný preklad?

Často sa môžete stretnúť s označením aj ako súdny, notársky či úradný preklad s pečiatkou. Rozdiel medzi úradným a obyčajným prekladom je v jeho použití. Zatiaľ, čo preklad súkromnej korešpondencie úradne byť overený nemusí, zo strany štátnych inštitúcií ide o bežnú požiadavku. Najčastejšími úradnými prekladmi sú úradné preklady angličtina, ktoré patria k cenovo najdostupnejším.

Kto môže vyhotovovať úradné preklady?

Úradný preklad môže vyhotovovať len prekladateľ, ktorý má oprávnenie vykonávať činnosť úradného prekladateľa. To znamená, že aj keď bude preložený text verný originálu, ale prekladateľ nemá oprávnenie, na úradné účely ho použiť nemôžete. Zoznam úradných prekladateľov je dostupný na internete.

Čo obsahuje úradný preklad?

Úradný preklad v konečnej verzii obsahuje tri dokumenty. Originál dokumentu v cudzom jazyku, úradný preklad a doložku k úradnému prekladu. Všetky tri dokumenty sú zviazané v jednom dokumente.

Aká je cena úradného prekladu?

Ako už bolo spomenuté, anglický, český a nemecký jazyk patria medzi cenovo lacnejšie preklady. Čím je požiadavka na jazyk špecifickejšia, tým sa cena zvyšuje. Ak teda potrebujete preklady do ruštiny, holandčiny či iného cudzieho jazyka cena bude vyššia. Všeobecne sa cena pohybuje v rozpätí od 15 do 60 eur za normostranu.

Rada na záver

Pri komunikácii s inštitúciou sa nezabudnite spýtať či je potrebné zviazať originál s prekladom. Vo veľa prípadoch to nie je nutnosť a ak originál predierkujete a priložíte k prekladu, znehodnotíte ho a vás tak čaká ďalší kolotoč vybavovania na úradoch.

 

 

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com