Microsoft Windows Server – komplexnejšia práca s programami Microsoft

0
58
Microsoft Windows Server - komplexnejšia práca s programami Microsoft

Pre väčšie spoločnosti, ktoré spracúvajú denne obrovské objemy dát a pracujú s programami Microsoft, sú určené softvéry ako Windows Server a SQL Server. Oba softvéry uľahčia prácu a zabezpečia prepojenie systému, čo vedie ku kompatibilite i komplexnejšej práci s programami Microsoft.

Kúpiť novú alebo druhotnú softvérovú licenciu?

Pred tým, ako kliknete na tlačidlo kúpiť softvér Microsoft Windows Server 2022, sa zamyslite či vskutku potrebujete úplne novú licenciu. Možno si kladiete otázku, že akú, ak nie novú licenciu kúpiť. Táto otázka znamená, že ste ešte nepočuli o druhotnej softvérovej licencii. Druhotná elektronická licencia je vlastne kúpou z druhej ruky. Ide o využívanú licenciu, ktorú podniky už nepotrebujú z dôvodu prechodu na iný systém alebo novšiu verziu systému. Druhotný softvér je v bezchybnom stave, vyskúšaný predávajúcou spoločnosťou a pripravený na celoživotné využívanie. Ak sa po čase rozhodnete kúpiť novú verziu, staršiu môžete predať ďalšiemu užívateľovi. Za približne tretinovú cenu sa dostanete k plne funkčnému a legálnemu softvéru. Týmto spôsobom si môžete zaobstarať napríklad Microsoft SQL Server 2019, ktorý je ideálnym prostriedkom pokročilej analýze dát.

Microsoft Windows Server

Operačný systém Microsoft Windows Server umožňuje centrálne spracovať všetky pracovné úlohy zadané zamestnancom spoločnosti. Do prostredia Microsoft Windows Server je možné nainštalovať kompletne všetky programy a aplikácie vytvorené Microsoftom. Programy nainštalované do Microsoft Windows Servera sú plne chránené voči útokom zvonku. Predovšetkým vo firmách pracujúcich s citlivými údajmi je ochrana nesmierne dôležitá. Mnohonásobná ochrana Microsoft Windows Servera dokonale chráni všetky uložené informácie pred hrozbami zneužitia dát. Do systému je možné uložiť aj populárny softvér Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL Server

Databázový systém Microsoft SQL Server je určený na spracovanie všetkých druhov dát – relačné, nerelačné, štruktúrované i neštruktúrované. Vďaka flexibilnosti je systém ideálny na vytváranie firemných aplikácií a na spracovanie všetkých dát k aplikáciám. Systém dokáže zanalyzovať kompletné dáta aj vo väčších podnikoch. Medzi jeho pokročilejšie funkcie patrí možnosť šifrovania uložených i novo vytvorených dát.