TOP 5: najčastejšie priezviská na Slovensku. Prevažujú maďarské!

0
1624
Slovensko, zdroj: wikipedia

Verili by ste, že 5 najčastejších priezvísk na Slovensku obsahuje len jediné čisto rýdzo slovenské a ostatné sú maďarské? Slovenskú históriu v mnohom ovplyvňovali Maďari, ktorí priniesli jednak iný jazyk, ale mnoho slov preberali od pôvodného slovanského obyvateľstva. V čase, keď začínali vznikať prvé priezviská, ľudia často siahali po svojich profesiách, obľúbených činnostiach, po geografickom pôvode a pod. Od juhu prišlo mnoho tvarov maďarských mien, ktoré sa pomerne dobre šíria dodnes. Pre tieto mená sa pritom aj vzhľadom pre uhorskú nadvládu, rozhodlo mnoho ľudí, dokonca aj v severnejších oblastiach celej krajiny. Pokiaľ počítame slovenské priezviská mužov a žien spoločne, ide o rebríček:

01. HORVÁTH + HORVÁTHOVÁ v počte viac ako 31 000
02. KOVÁČ + KOVÁČOVÁ v počte viac ako 29 000
03. VARGA + VARGOVÁ v počte viac ako 22 000
04. TÓTH + TÓTHOVÁ v počte viac ako 22 000
05. NAGY + NAGYOVÁ v počte 20 000

Vzhľadom na to, že je momentálne u viac maďarsky než slovensky cítiacich žien záujem o priezvisko v mužskom tvare, čísla sa čoraz viac trochu líšia. V tabuľke by sme ďalej pokračovali menami ako Baláž, Molnár, Balog a Lukáč.