Vymáhanie všetkých druhov pohľadávok za pomoci profesionálov

0
185

Spoločnosti odkupujúce dlhy sú také, ktoré odkupujú splatné dlhy od subjektov, ktoré si s nimi nevedia dať rady. Možno aj vy hľadáte jednoduché, no zároveň efektívne riešenie, ako kontaktovať vášho dlžníka a získať späť finančné prostriedky, ktoré vám právom patria. Ak ste však vyskúšali viacero riešení a ani jedno z nich nezabralo, v tom prípade je nutné využiť služby spoločnosti, ktorej hlavným zameraním je vymáhanie pohľadávok. Tento typ spoločnosti, prípadne advokátska kancelária, sú pre vás tou pravou voľbou. Pýtate sa prečo?

Využite služby profesionálov mimosúdne

Na dlžníka, ktorý vám doteraz sám riadne nesplatil vaše pohľadávky, budete musieť použiť najrôznejšie právne znalosti, ktorými väčšina veriteľov nedisponuje. Aby ste získali svoje finančné prostriedky naspäť, mali by ste sa poobzerať po vhodnej právnej pomoci a takou sú jedine spoločnosti určené na vymáhanie pohľadávok alebo advokátske kancelárie. Oba prípady sú pre klientov vhodnou voľbou, obzvlášť z dôvodu, že procesy sú riešené profesionálne, efektívne a často aj mimosúdnou cestou. Spoločnosti, ktoré vaše pohľadávky odkúpia sú však zväčša mnohonásobne lacnejšou alternatívou, ako zastupovanie advokátom. Tieto spoločnosti taktiež spolupracujú s dôsledne overenými a vysokokvalifikovanými advokátskymi kanceláriami, čo je ďalšie veľké plus pre vymáhacie spoločnosti, akou je napríklad Claims Collection, s.r.o. Všetky náklady súvisiace so zastupovaním, ako aj súdne poplatky pritom znáša táto spoločnosť a klientom nevznikajú žiadne dodatočné náklady, čo je veľkou výhodou a teda jeden z ďalších dôvodov, prečo je správa pohľadávok ideálnou voľbou.

Ako to funguje?

Klientom pochopiteľne záleží na cenách služieb, čo je jeden z aspektov, ktorý najviac ovplyvňuje ich rozhodovanie. Cieľom je mať čo najmenšiu stratu, a práve preto sa ceny za vymáhanie pohľadávok pohybujú od 30% do 10% z nominálnej hodnoty pohľadávok, ak ide o pohľadávky vyššie ako 200 eur. Môžete využiť aj odkúpenie pohľadávok, ktorých splatnosť kúpnej ceny nie je naviazaná na reálne vymoženie pohľadávky, pričom táto služba vyžaduje viacero nadväzujúcich úkonov, ktoré treba zabezpečiť. Pri každej vzniknutej pohľadávke je však v prvom rade dôležité vymáhaciu spoločnosť kontaktovať, oboznámiť ju so všetkými skutočnosťami a následne počkať na vyhotovenie plánu metodiky, kde Vám ponúkne najlepší postup riešenia práve pre váš prípad. Samozrejme, plán postupu ani iné citlivé informácie nebudú z hľadiska bezpečnosti nikde vystavené a zverejnené. Nám sa skúsenosťou overila práve spoločnosť Claims Collection, s.r.o., ak teda máte nevymožené pohľadávky, môžete kontaktovať napríklad túto spoločnosť.