Citlivosť zubov – Čo môže byť jej príčinou?

0
58
Citlivosť zubov - Čo môže byť jej príčinou?

Citlivosť zubov je zdravotný problém, ktorý trápi veľkú časť dospelej populácie, pričom dôvodov, prečo sú vaše zuby citlivé môže byť hneď niekoľko. Citlivosť však nastáva až v prípade, ak sa obnažila časť zubu zvaná dentín (zubovina). Dentín sa nachádza pod ďasnom a zubnou sklovinou, pričom nim prechádzajú tisíce mikrokanálikov vedúcich do stredu zubu. To je tiež dôvod, prečo môže po odhalení zuboviny dochádzať k dráždeniu nervov, a teda citlivosti zubov na rôzne podnety.

Odhalené zubné krčky

Odhalenie krčkov zubov je spôsobené ochorením zvaným parodontitída. Ide o zápal podporných tkanív zubu (ďasien), a teda chronické ochorenie parodontu. Parodontitída dokáže zasiahnuť všetky časti ústnej dutiny, no medzi prvé príznaky patrí zápal a krvácanie ďasien. V rozvinutejšej fáze dochádza k postupnému poklesu ďasien, čo má za následok odhalenie krčkov zubov. Zubné krčky tvoria hranicu medzi korunkou zubu a ďasnom, pričom pri ich odhalení môžeme vidieť dentín. V poslednej fáze parodontitídy dochádza k uvoľňovaniu väziva, ktoré vedie ku kývaniu a vypadávaniu zubov.

Už v počiatočnej fáze sa však odhalené zubné krčky prejavujú pri každom studenom a teplom pokrme, kedy pri konzumácii pocítite ostrú bolesť prechádzajúcu celým chrupom. Citlivé krčky zubov sa tiež môžu prejaviť aj pri konzumácii kyslých a sladkých jedál, alebo pri dotyku na odhalenom mieste.

Slabá alebo poškodená zubná sklovina

Zubná sklovina je z 95% tvorená anorganickými látkami, pričom ide o najtvrdšie tkanivo v ľudskom tele. Sklovina tvorí ochranný obal zubov, ktorý zabezpečuje ochranu dentínu pred mechanickým a chemickým vplyvom požívania rôznych potravín. Ani najpevnejšia časť nášho tela však nie je dosť pevná na to, aby vydržala bez starostlivosti veľmi dlho. Časom totiž dochádza k mechanickej a chemickej erózii zubnej skloviny, ktorá vedie k citlivosti zubov.

V prípade mechanickej erózie hovoríme o namáhaní zubnej skloviny konzumáciou tvrdého jedla. Na základe záťaže spôsobenej potrebou silného skusu dochádza k infrakcii, a teda k popraskaniu zubnej skloviny. Trhliny, ktoré infrakciou vzniknú sa môžu časom zväčšovať, čím dochádza k odhaleniu dentínu a následnej citlivosti zubov.

Pri chemickej erózii zubnej skloviny dochádza k jej poškodeniu vplyvom konzumácie agresívnych látok alebo nesprávnej hygiene ústnej dutiny. Zlá či inak nedostatočná ústna hygiena vedie k vytváraniu zubného povlaku, ktorý je tvorený zvyškami jedla, baktériami a tiež kyselinami. Práve tie prispievajú k narúšaniu skloviny zubov.