Uhlíková stopa a textilný odpad

0
191
Uhlíková stopa a textilný odpad

Ochrana životného prostredia a minimalizácia uhlíkovej stopy sú témy, ktoré posledné roky rezonujú spoločnosťou. Je nevyhnutné, aby sa každý snažil chrániť prírodu, pretože aj najmenšie kroky vedú k cieľu. Myslite na budúce generácie a vydajte sa vo vašej firme na cestu k ochrane životného prostredia. Napríklad tak, že pracovné odevy pre zamestnancov nebudete kupovať, ale prenajímať.

Viete, čo je uhlíková stopa a ako škodíte životnému prostrediu?

Veľké množstvo odpadu, enormná výroba plastov a absencia jeho separácie, výfukové plyny, plytvanie zdrojmi a iné ľudské činnosti škodiace životnému prostrediu vytvárajú istú uhlíkovú stopu. Pojem uhlíková stopa bol vytvorený preto, aby sa tieto vplyvy ľudskej činnosti na klimatické zmeny dali presne určiť. Uhlíková stopa udáva množstvo oxidu uhličitého a skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry počas výrobných procesov alebo vykonávaním akejkoľvek ľudskej činnosti. Vďaka tomu dokážu vedci presnejšie odhaliť, ktoré ľudské činnosti sú pre životné prostredie najviac škodlivé. Meranie uhlíkovej stopy pomohlo určiť, čo najviac škodí prírode. Do top trojky sa dostali doprava, textilný a potravinársky priemysel.

  • Emisie z výfukových plynov a preprava ľudí či produktov. Ľudia sa neustále premiestňujú, svet sa ako keby zmenšil a na jeho prebádanie využívame dopravné prostriedky, ktoré enormne vytvárajú emisie skleníkových plynov. Za posledných 40 rokov sa emisie z dopravy zvýšili takmer o 30 %. Nadmerná produkcia zároveň vyžaduje prepravu produktov, ktoré sa neekologicky prevážajú z jedného konca planéty na druhú.
  • Neprimeraný konzum a množstvo odpadu. Potraviny, oblečenie, elektronika. Všetko sa stalo cenovo dostupnejšie, všetko sa vyrába vo veľkých množstvách a ľudia stále nakupujú ako o život. Následne vyhadzujú do odpadu veci, ktoré by sa dali zrecyklovať alebo ešte roky využívať. Konzumná doba zvyšuje množstvo odpadu na skládkach. Zároveň sa pri výrobe zbytočne plytvá prírodnými zdrojmi, ktoré sú vo väčšine prípadov nenahraditeľné.
  • Využívanie neekologických prírodných zdrojov na výrobu energie. Výrobu energie z uhlia či plynu je potrebné nahradiť výrobou pomocou vody, vetra alebo biomasy. Neekologické je i poľnohospodárstvo, ktoré produkuje emisie pri obrábaní pôdy a chove dobytka.

Keď si všetky tieto informácie rozmeníme na drobné, tak zistíme, že mnohé z týchto prírode škodiacich činností sa dajú eliminovať, alebo úplne nahradiť za ekologickejšie varianty v každej domácnosti. Napríklad tým, že nebudete cestovať vlastným automobilom, ale hromadnou dopravou. Obmedzíte plytvanie potravinami a budete sa snažiť zužitkovať všetko, čo v obchode nakúpite. Dáte prednosť rastlinnej strave pred konzumáciou mäsa. Doma by vám nemali chýbať recyklačné nádoby a kompostáreň. Zabudnúť nesmieme ani na oblečenie. Textilná výroba stojí na prvých priečkach tvorby uhlíkovej stopy. Módny priemysel pri výrobe spotrebuje obrovské množstvá vody a vytvorí skoro 100 miliónov ton odpadu ročne. Preto sa čoraz častejšie aj v tomto odvetví hovorí o tom, aby udržateľnosť nahradila neprimeranú produkciu.

Ako znížiť uhlíkovú stopu produkovanú vašou firmou

Uvažujete nad tým, že vo vašej firme prispejete k ochrane životného prostredia a uhlíková stopa nebude to jediné, čo zanecháte nasledujúcim generáciám? Skúste začať pri pracovnom oblečení pre svojich zamestnancov. Udržateľný rozvoj v módnom priemysle neznamená len to, že budete oblečenie recyklovať a kupovať si ho v second handoch. Rozumným krokom pre veľké i menšie firmy je obstarávanie oblečenia pre zamestnancov formou prenájmu. Tento krok je ekologický a zároveň ekonomický. Nielenže ušetríte, ale aj prispejete k tomu, aby sa zabránilo hromadnej výrobe nekvalitného oblečenia.

Prenájmom pracovného oblečenia znížite neuveriteľne znejúce čísla, ktoré vytvára textilný priemysel. Ide napríklad o spotrebu vody – ročne vyše 120 miliárd kubických metrov. Ďalej ide o emisie, ktoré sa blížia k 3 miliónom ton a aj o zníženie objemu už spomínaného textilného odpadu. Nezanedbateľné je taktiež množstvo vyprodukovanej odpadovej vody. Odpadová voda vzniká pri samotnej výrobe, ale aj pri praní, farbení, čistení a úprave oblečenia.

Voda vypúšťaná z fabrík odevných gigantov je plná chemických látok, rozpúšťadiel a bieliacich prostriedkov. Pri celom procese výroby a následnej distribúcii odevov sa spotrebuje veľký objem energie. Veď väčšina odevných firiem má svoje výrobné závody v Indii alebo Číne a z týchto zemí putujú tony oblečenia do vzdialenej Európy či Ameriky. Transport znamená vytváranie ďalšej uhlíkovej stopy.

Prečo si prenajímať pracovné odevy pre zamestnancov

Trvalo udržateľný rozvoj ráta s tým, že veľké firmy začnú dávať prednosť prenájmu pracovného odevu pred jeho kúpou. Prenájmom pracovného oblečenia získa firma viacero benefitov.

Vo väčšine prípadov firmy s prenájmom váhajú, pretože sa obávajú vysokých nákladov. Opak je pravdou. Prenájmom odevov firma ušetrí. Kúpa oblečenia pre zamestnancov nie je len jednorazový náklad na jeho obstaranie. Odevy je nutné evidovať, prať a udržiavať. Znamená to pracovné sily navyše, ktoré sú potrebné na vedenie skladového hospodárstva, na čistenie alebo pranie oblečenia. Zničené pracovné oblečenie je navyše potrebné likvidovať a opäť obstarávať nové. Tento nikdy nekončiaci kolotoč a zbytočné náklady nahradíte jednoduchým krokom, a to uzavretím zmluvy o prenájme pracovných odevov. Získate nasledujúce výhody:

  • Úspora investícií do nákupu, evidencie, čistenia a likvidácie odevov.
  • Úspora času vloženého do obstarávania a udržiavania pracovných odevov.
  • Lepší image firmy vďaka ekologickému správaniu.

Oslovte najlepšieho z najlepších. Firma Lindström vám zabezpečí kompletný servis prenájmu pracovných odevov pre rôzne priemyselné odvetvia.