5 najčastejších komplikácií a rizík spojených s operáciou nosa: Ako často sa vyskytujú problémy pri rhinoplastike?

0
80
5 najčastejších komplikácií a rizík spojených s operáciou nosa: Ako často sa vyskytujú problémy pri rhinoplastike?

Rhinoplastika, známa aj ako operácia nosa, je jedným z najčastejších zákrokov plastickej chirurgie. Pacienti sa pre ňu rozhodujú najmä s cieľom vylepšiť tvar a veľkosť, resp. celkové proporcie svojho nosa. Tak, ako každá chirurgická operácia, aj rhinoplastika so sebou nesie určité riziká, o ktorých by pacienti mali byť vopred informovaní. Viete, aké komplikácie môžu počas tohto zákroku nastať?

Plastická chirurgia je odbor, ktorý sa venuje najmä dokonalému vzhľadu a estetike. Zlepšeniu celkového zdravotného stavu sa plastické operácie týkajú len v ojedinelých prípadoch, neznamená to však, že by estetická chirurgia patrila k jednoduchým odborom. Práve naopak. Zákroky, ktoré vykonáva, sú pomerne komplikované. Preto je dôležité, aby prebiehali pod dohľadom skúseného, kvalifikovaného a progresívneho plastického chirurga so záujmom aplikovať najnovšie poznatky do svojej praxe. Skúsený odborník je totiž nevyhnutnou súčasťou zákroku, nielen z pohľadu dokonalého výsledku, ale aj z hľadiska snahy minimalizovať riziká, ku ktorým počas operácie môže dôjsť.

Najčastejšie komplikácie operácie nosa

Operácia nosa je rovnako, ako každá iná operácia rizikovým zákrokom. Bez ohľadu na odbornosť chirurga môže dôjsť k rôznym nepredvídaným situáciám, ktoré môžu ohroziť nielen výsledok, ale aj zdravie pacienta. Najčastejšie sa jedná o výraznejší opuch, ktoré je však individuálny a častejší pri agresívnejších výkonoch. Toto sú ďalšie komplikácie, ku ktorým sporadicky dochádza počas operácie nosa.

1.   Krvácanie

Rhinoplastika síce patrí k technicky najťažším operáciám v estetickej chirurgii, ale je málo zaťažujúca organizmus, s obyčajne bezproblémovým pooperačným priebehom. V skutočnosti však pri operácii môže napríklad dôjsť k miernemu alebo výraznejšiemu krvácaniu, ale zväčša sa jedná o chvíľkové krvácanie, raritnejšie je dlhšie, ktoré je potrebné riešiť tamponádou a liekmi na zrážanie krvi.

2.   Infekcia

Tak, ako každý chirurgický zákrok, aj operácia nosa v sebe nesie riziko infekcie. S cieľom sa jej vyhnúť je nevyhnutná dôkladná sterilizácia a prísne dodržiavanie hygienických postupov. Ak infekcia aj napriek tomu prepukne, je potrebné včasné a primerané lokálne ošetrenie. Niekedy je vhodné aplikovanie antibiotickej liečby. Pri štandardných postupoch sa infekcie vyskytujú málo, ak sa vyskytnú pacient ich pociťuje ako len ako opuch, „pocit smradu“ alebo ako miernu bolesť.

3.   Neuspokojivý estetický výsledok

Každý človek má jedinečný tvar a línie nosa. Preto aj napriek dôkladnej príprave nemusí chirurgický výsledok vyhovovať očakávaniam pacienta. Operáciu nosa je dôležité podstúpiť s realistickými očakávaniami a dôkladne sa s plastickým chirurgom porozprávať o žiaducom výsledku ešte pred absolvovaním samotného zákroku. S malými odchýlkami je potrebné počítať.

4.   Nerovnosti a asymetria

Rinoplastika môže spôsobiť nerovnosť a asymetriu nosa, pričom dôvodov takýchto komplikácií môže byť viacero. Príkladom je neúplné zahojenie tkaniva, neprimeraná reakcia organizmu na zákrok alebo chyba v technike uplatnenej počas plastického zákroku. V niektorých prípadoch môže byť preto potrebné vykonať dodatočné korekčné operácie, pomocou ktorých je možné sa týchto vzniknutých komplikácií zbaviť.

5.   Ťažkosti s dýchaním

Niektorí pacienti môžu po rhinoplastike pociťovať ťažkosti s dýchaním. Jedným z dôvodov môže byť zúženie prieduchov, deformácia septa či rôzne iné zmeny celkovej štruktúry nosa. Mierne ťažkosti s dýchaním sa zvyknú po odpuchnutí operovaného miesta upraviť. Ak sú však problémy výraznejšie, nie je vylúčené, že budete musieť podstúpiť aj chirurgický zákrok na úpravu dýchania.

Je dôležité uvedomiť si, že tieto komplikácie a riziká nie sú prítomné u každého pacienta. Ich prítomnosť okrem šikovnosti plastického chirurga ovplyvňuje aj množstvo individuálnych faktorov. Kvalifikovaný plastický chirurg dokáže tieto riziká úspešne minimalizovať a efektívne eliminovať komplikácie, ktoré by mohli pacientovi spôsobiť. Pred samotnou operáciou nosa je však nevyhnutné poradiť s plastickým chirurgom a dôkladne si prejsť nielen očakávané, ale aj možné výsledky operácie a všetky jej riziká.