TOP 5 dôvodov, prečo je práca moderátora v rádiu výnimočná

0
1475
Rádio

oderovať v rádiu a vôbec práca v rádiu je jedno zo zamestnaní, ktoré nám pripadajú jednoduché. Keďže sme už mali možnosť neraz byť vo vysielaní a vyskúšať si život z poza mikrofónu, chápeme zamestnanie moderátora v rádiu ako prácu náročnú a výnimočnú. Prečo je vlastne práca moderátora v rádiu podľa nás výnimočná?

1. bohatá slovná zásoba v spisovnom jazyku
Jasné, poznáme výnimky, keré vyprávajú jak sa jim zasce, ale väčšina z rádií dbá na výslovnosť a slovnú zásobu hlásateľov. Moderátor musí ovládať veľa výrazov. Ak si situácia žiada zopakovať jednu vetu, použije iné výrazy, dokáže odpovedať a reagovať spisovne, bez breptov a promtne. Človek, ktorý nie je sčítaný, nič v živote nezažil a bol obmedzený dlhý čas niekde celkom offline len ťažko môže robiť prácu moderátora.

2. schopnosť okamžitej reakcie
To najhoršie, čo môže v rádiu byť, je ticho. Mŕtve momenty sú pohromou a dôkazom nepripravenosti moderátora, ak nejde o chybu technickú. Zaskočený poslucháčom, alebo nečakanou situáciou, či dokonca koktajúci… uf! Pripravený profesionál dokáže reagovať ihneď. Zvráti negatívnu situáciu, volajúceho poslucháča, ihneď reaguje aj na pripomienky kolegu a vysielanie je tak živé, plné energie a neutícha. Túto schopnosť nemá každý moderátor, no jeho umenie sa najlepšie prejaví pri živom vysielaní.

3. kontrola času
Práca v rádiu je nesmierne náročná. Je totiž často samostatná a nie je nikto, čo režíruje a komanduje. Na samotnom moderátorovi je preto sledovať jednotlivé pesničky, ich koniec, odpočítavanie a moment, kedy musí vstúpiť do vysielania svojim príhovorom a témou. Oči upreté na časomiere sú vlastne neustále. K tomu je potrebné sledovať počítač, výber pesničiek a reklamný blog, ktorý síce nemá rád nikto, no len vďaka nemu rádio môže fungovať. Chce to obrovskú schopnosť plánovania vopred a opäť schopnosť číslo 1 a 2.

4. počúvateľnosť a slušnosť
Byť znesiteľný, slušný a šťastný človek celý deň nedokáže. Moderátor v rádiu sa musí vedieť perfektne ovládať. Jeho prejav nemôže obsahovať nadávky, urážky, ponižovania, a ani len výsmech voči niečomu, čím by proti sebe poštval poslucháčov. Jeho osobné názory na niektoré udalosti, alebo fakty môžu byť veľmi rýchlo pálivou témou a aj nechtiac urobený slovný prešľap sa môže zosunúť ako lavína. Akákoľvek nálada sa za normálnych okolností odzrkadľuje aj na človeku. Ostatne, už ste v rádiu počuli vulgárneho moderátora, koktajúceho ožrana, alebo nebodaj chrochtajúcu sa ráčkujúcu moderátorku? Samozrejme, nič z toho.

5. perfektný prehľad
Moderátor v rádiu by mal mať perfektný prehľad, alebo aspoň po ruke Google. Chce to prehľad o hudobnom svete, názvoch pesničiek, o čom sú, kto ich zložil a za akých okolností, ale aj o dianí vo svete, čo sa práve deje a nemôže tak byť odrezaný od sveta. Za perfektný prehľad však považujeme aj absolútnu znalosť prostredia štúdia, mikrofónov, prepínačov, mixu a počítača. Či muž, alebo žena, každý vysielajúci musí vedieť, kde čo prepnúť a zapnúť. K tomu nutnosť pravidla 3 a znova 1, 2, a 4.

Skrátka, táto práca je úctyhodná a kto ju robí dobre, ten si zaslúži uznanie a svojich poslucháčov.

ilustračný obrázok z fotobanky SXC.hu