Redukcia uhlíkovej stopy: opatrenia, ktoré môže dodržiavať každý z nás

0
97
Redukcia uhlíkovej stopy: opatrenia, ktoré môže dodržiavať každý z nás

Nadbytok skleníkových plynov spôsobuje problémy pre prírodu, klímu a v konečnom dôsledku aj pre nás ľudí. Uhlíková stopa výrazne zhoršuje javy ako sú znečistenie ovzdušia, globálne otepľovanie, kyslé dažde, topenie ľadovcov. Akými konkrétnymi opatreniami týmto neblahým následkom zabrániť, prípadne ich aspoň eliminovať? 

Uhlíková stopa: čo to vlastne je?

Uhlíková stopa sa uvádza ako ekvivalent oxidu uhličitého. Ide o celkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré jednotlivci, domácnosti a organizácie vypúšťajú do ovzdušia počas určitých aktivít. Patria sem výroba, používanie elektrospotrebičov s vysokou spotrebou, či cestovanie.

Fakty a čísla

 1. V priemere ročne jedna osoba vyprodukuje uhlíkovú stopu približne 5 ton oxidu uhličitého. 
 2. Najväčšími tvorcami uhlíkovej stopy sú štáty, kde sa ťaží ropa a nachádzajú obrovské fabriky. Patria sem Spojené štáty, Kanada, Saudská Arábia, Kazachstan, Austrália, Spojené arabské emiráty. 
 3. Najmenej emisií produkujú štáty strednej Afriky, Južnej Ameriky a Oceánie.
 4. Slovensko zatiaľ nevie dostatočne využívať solárnu a veternú energiu (dokopy menej ako 2%). Z jadrovej energie v roku 2019 čerpalo viac ako 55 % celkovej produkcie. Nasledovala energia z vodného zdroja, zemný plyn a uhlie (dohromady cca 20 %). 
 5. Fotovoltaika / fotovoltika je jedným z najekologickejších spôsobov výroby elektrickej energie, čo sa týka podielu na uhlíkovej stope a energetickej návratnosti. 
 6. Doprava tvorí až 14 percent svetových emisií, pričom najviac sa podieľajú na vylučovaní skleníkových plynov lietadlá a autá
 7. Pri spracovaní jedného kilogramu hovädzieho mäsa sa vytvorí až 60 kilogramov skleníkových plynov.

Intenzita uhlíka v jednotlivých štátoch Európy: zelené štáty majú najnižšie hodnoty, žlté priemerné a hnedé až tmavohnedé vysoké.

Ako znížiť uhlíkovú stopu?

Pomôžu aj malé zmeny, napríklad:

 • Používajte LED žiarovky namiesto tých klasických.
 • Pri nákupe domácich spotrebičov si všímajte, do akej energetickej triedy patria – snažte sa vyberať si z tej najnižšej.
 • Vypnite a vytiahnite zo zásuvky všetky domáce spotrebiče, ktoré nepoužívate – najmä keď odchádzate z domu na dlhší čas.
 • Používajte elektrické bojlery namiesto tých plynových.
 • Cestujte letecky ekologickejšie eliminujte množstvo batožiny, pretože čím ťažšie je lietadlo, tým viac emisií vylučuje.
 • Používajte tempomat – menej tak budete opakovane stláčať plyn a brzdu, čiže aj sa vylúči menej emisií.
 • Namiesto výťahu stavte na vlastné nohy a schody.
 • Snažte sa menej variť a jesť viac čerstvé surové jedlá.
 • Konzumujte menej mäsa a viac rastlinných produktov – jeho spracovanie je totižto bohaté na skleníkové plyny. 
 • Vyberajte si výrobcov, ktorí sa správajú voči životnému prostrediu zodpovedne.
 • V záujme zachovania čistého ovzdušia poctivo trieďte odpad a recyklujte.
 • Používajte pri sprchovaní, umývaní, čistení viac studenej vody než teplej – pri tej sa totižto spotrebuje menej energie.
 • Pre zmiernenie uhlíkovej stopy je tiež vhodné zbytočne neprekurovať dom.
 • Nainštalujte si zariadenia na čerpanie obnoviteľného zdroja energie (solárne / fotovoltické panely)..
 • Využite smart batériové úložisko pre efektívnejšiu výrobu zelenej energie.
 • Pri energeticky náročnejších systémoch stavte na softvérové riešenie, ktoré dokáže ovládať spotrebu pri vykurovaní, klimatizácii, výrobných zariadeniach. Na Slovensku aktuálne viete takto využiť službu flexibilita brAIn.

Regulácia spotreby elektrickej energie prostredníctvom moderných technológií, služba od FUERGY.

Uhlíková daň ako riešenie na úrovni štátov?

Pre zmiernenie klimatickej zmeny môžu vlády použiť uhlíkovú daň, obchod s emisnými povolenkami, reguláciu alebo systém poplatkov a príspevkov. Takéto príjmy môžu byť následne využité na zmiernenie dopadov na zasiahnuté regióny, či ako forma investície do čistejších technológií.

Buďte ekologickejší s FUERGY

Objavte energiu budúcnosti, ktorá chráni životné prostredie. S FUERGY prispejete k čistejšiemu ovzdušiu a získate výrazne nižšie účty za elektrinu. Skladujte, vyrábajte, spotrebúvajte a zdieľajte energiu maximálne efektívne. Do posledného kilowattu. Za pomoci umelej inteligencie, ktorá reguluje využitie elektriny, uvoľňuje ju podľa aktuálnej potreby a zanecháva tak menšiu stopu na našej planéte. Využite služby ako sú smart skladovanie energie a plne automatizované riadenie jej zdrojov a technológií.